Kommentar om bra skott, Vi har haft tavlorna i 3 år och trävirket är helt ännu och det tyder på bra skyttar.