Åtelrunda, Marko fyller på automat vid foderplats.