Någon skytt hade lämnat och här drar Jimmy hans pass.