Dubbelkalv vid passet och Kon står kvar i björket.