Skytt på väg tillbaka från skjutplatsen i boden där skjutstöd var uppsatt.