Jimmy fokuserar vid Jaktledarutbildningen.

2019 Mörrums jaktskyttelokal

Elias Turesson Jaktvårdskonsulent Kronoberg

Genomgång och diskussion innan skjutning.

Blivande jaktledare vid älgbanan

Skjutstöd stilstudie.

Väntan på skjuttillstånd

Skyttelinje skott mot vildsvin.

Diskussion om träffar på Vildsvinet.

Funderar och diskuterar träffarna.

Lerduveskytte på olika avstånd.

Blivande Jaktledare fokuserar.

Alla tittar efter duvan, träffade Mats?

Jimmy och Mats söker skydd under träden.

Vy vid älgbanan i sommarvärmen 2019.