Kartläggning och sammansättning av stammen pågår i Förvaltningsområde.