Några Jägare anlänt till samlingplats för jobb med torn.