Olofströms Jakt och Viltvård

Andre´ Knutsson Föreslagen till årsmötet år 2022 som Indrivare för Jaktlag som inte betalar Fällavgift eller Medlemsavgift. Ingen betalning ingen tilldelning innebär stadgeändring,

Skicka e-post till Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Styrelse Jägareförbundet Olofström

Dela den här sidan